مدرسه HTML

 
saeidfarajpour
saeidfarajpour
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1392 
تعداد پست ها : 2734
محل سکونت : اردبیل

برچسب blockquote
پنج شنبه 17 اردیبهشت 1394  1:06 PM

تعریف و کاربرد

برچسب blockquote یک کتیشن بلند را تعریف می کند.


تفاوت بین HTML و XHTML

برچسب <blockqoute> برای عناصر بلاک بندی شده نیز استفاده می شود وفقط برای متون ساده نیست.
برای معتبر سازی یک صفحه بعنوان یک XHTML صریح ، شما باید یک عنصر بلاک بندی را در اطراف متن و در میان برچسب <blockquote> قرار دهید. مثل این:

< blockquote >
<p> here is a long quotation here is a long quotation </p>
</blockquote>


نکات

عنصر blockquote در هر دو طرف متن فاصله سفید ایجاد می کند.

مثال

 

منبع خروجی
Here comes a long quotation:
<blockquote> here is a long quotation
here is a long quotation 
here is a long quotation 
here is a long quotation 
here is a long quotation 
here is a long quotation 
here is a long quotation 
here is a long quotation 
here is a long quotation 
here is a long quotation 
here is a long quotation </blockquote>
Here comes a long quotation:
here is a long quotation here is a long quotation here is a long quotation here is a long quotation here is a long quotation here is a long quotation here is a long quotation here is a long quotation here is a long quotation here is a long quotation here is a long quotation

 

خواص انتخابی

DTD نشان می دهد که در کدام DTD این خواص مجاز هستند.S=اکید ، T=وابسته، F=frameset.

خاصیت مقدار توضیحات DTD
cite url url کتیشن را اگر از وب گرفته شده باشد. STF

خواص استاندارد

id, class, title, style, dir, lang, xml:lang


خواص رویداد

onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها