مدرسه HTML

 
saeidfarajpour
saeidfarajpour
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1392 
تعداد پست ها : 2734
محل سکونت : اردبیل

برچسب s,strike
پنج شنبه 17 اردیبهشت 1394  12:57 PM

تعریف و کاربرد

برچسب های <s> و <strike> یک متن اصلاح شده را تعریف می کنند.


تفاوت بین HTML و XHTML

برچسب های <s> و <strike> در HTML 4.01 توصیه نمی شوند. 
این بر چسب ها در XHTML پشتیبانی نمی شوند.


نکات

به جای برچسب <del> استفاده می شود.

مثال

منبع خروجی
A new version is <s>not yet available.</s> now available!
<br />
<br />
A new version is <strike>not yet available.</strike> now available!
A new version is not yet available.now available! 

A new version is not yet available.now available!

خواص استاندارد

id, class, title, style, dir, lang, xml:lang


خواص رویداد

onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها