مدرسه HTML

 
saeidfarajpour
saeidfarajpour
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1392 
تعداد پست ها : 2734
محل سکونت : اردبیل

برچسب Hr
پنج شنبه 17 اردیبهشت 1394  12:32 PM

تعریف و کاربرد

برچسب hr یک خط افقی ایجاد می کند.


تفاوت بین HTML و XHTML

در HTML برچسب hr برچسب پایانی ندارد. 
در XHTML برچسب hr باید کاملا بسته شود. 
همه موجودیت های ارائه در HTML دیگر توصیه نمی شوند. 
همه موجودیت های ارائه در XHTML پشتیبانی نمی شوند.


مثال

منبع خروجی
This is some text <hr /> This is some text This is some text
This is some text

موجودیت های انتخابی

DTD نشان می دهد که در کدام DTD این خواص مجاز هستند.S=اکید ، T=وابسته، F=frameset.

موجودیت مقدار توضیحات DTD
align center
left
right
چیدمان خط افقی را تعیین می کند. توصیه می شود به جای آن از style استفاده کنید. TF
noshade noshade هنگامی که این خاصیت برابر true شود خط باید بصورت تک رنگ نشان داده شود. هنگامی که false شود خط باید بصورت دو رنگ نشان داده شود "groove".توصیه می شود به جای آن از style استفاده کنید. TF
size pixels
%
پهنای خط افقی را مشخص می کند. توصیه می شود به جای آن از style استفاده کنید. TF
width pixels
%
اندازه طول خط را مشخص می کند. توصیه می شود به جای آن از style استفاده کنید. rule Deprecated. Use styles instead TF

خواص استاندارد

id, class, title, style, dir, lang, xml:lang

خواص رویداد

onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها