مدرسه HTML

 
saeidfarajpour
saeidfarajpour
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1392 
تعداد پست ها : 2734
محل سکونت : اردبیل

برچسب p
پنج شنبه 17 اردیبهشت 1394  12:30 PM

تعریف و کاربرد

برچسب p یک پاراگراف معرفی می کند.


تفاوت بین HTML و XHTML

همه موجودیت های ارائه برچسب p در HTML دیگر توصیه نمی شوند. 
همه موجودیت های ارائه برچسب p در XHTML پشتیبانی نمی شوند.


مثال

منبع خروجی
<p>This is some text in a very short paragraph</p>

This is some text in a very short paragraph</p>


موجودیت های انتخابی

DTD نشان می دهد که در کدام DTD این خواص مجاز هستند.S=اکید ، T=وابسته، F=frameset.

 

موجودیت مقدار توضیحات DTD
align left
right
center
justify
جهت چیدمان متن در پاراگراف را تعیین می کند. به جای آن از style استفاده کنید TF

 

خواص استاندارد

id, class, title, style, dir, lang, xml:lang

خواص رویداد

onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها