مدرسه HTML

 
saeidfarajpour
saeidfarajpour
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1392 
تعداد پست ها : 2734
محل سکونت : اردبیل

برچسب h1-h6
پنج شنبه 17 اردیبهشت 1394  12:29 PM

تعریف و کاربرد

برچسب های h1 تا h6 سرتیتر تعریف می کنند. h1 بزرگترین و h6 کوچکترین سرتیتر را تعریف می کنند.


تفاوت بین HTML و XHTML

موجودیت align در HTML 4.0 توصیه نمی شود.
موجودیت align در XHTML پشتیبانی نمی شود.


مثال

منبع خروجی
<h1>This is header 1</h1>
<h2>This is header 2</h2> 
<h3>This is header 3</h3> 
<h4>This is header 4</h4> 
<h5>This is header 5</h5> 
<h6>This is header 6</h6>

This is header 1

This is header 2

This is header 3

This is header 4

This is header 5
This is header 6

موجودیت های انتخابی

DTD نشان می دهد که در کدام DTD این خواص مجاز هستند.S=اکید ، T=وابسته، F=frameset.

 

موجودیت مقدار توضیحات DTD
align left
center
right
justify
چیدمان متن در سرتیتر را معرفی می کند. توصیه می شود به جای آن از style استفاده کنید. TF

 

خواص استاندارد

id, class, title, style, dir, lang, xml:lang

خواص رویداد

onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها