مدرسه HTML

 
saeidfarajpour
saeidfarajpour
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1392 
تعداد پست ها : 2734
محل سکونت : اردبیل

برچسب DOCTYPE
پنج شنبه 17 اردیبهشت 1394  12:27 PM

عریف و کاربرد

برچسب <!DOCTYPE>، اولین برچسبی است که حتی پیش از برچسب <html> در کد صفحه می آید. به کمک این برچسب، مرورگر را از نسخه استاندارد HTML و یا XHTMLی که در صفحه از آن استفاده شده، آگاه می کنیم.


HTML

استاندارد HTML 4.01، سه نوع صفحه را تعریف می کند: Strict، Transitional و Frameset.

HTML Strict DTD

از این استاندارد زمانی استفاده می شود که صفحه ما فقط حاوی برچسبهای توصیف متن است و توصیف نحوه نمایش در CSS آمده است.

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">

HTML Transitional DTD

در صورتیکه در صفحه از برچسبهای توصیف نمایش استفاده شده باشد و یا مرورگر مورد استفاده، CSS را پشتیبانی نکند، از این از این استاندارد استفاده می کنیم. این استاندارد شامل برچسبهای توصیف متن و تمام برچسبهای توصیف نمایش است که W3C انها را به CSS منتقل کرده است.

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

Frameset DTD

در صورت استفاده از برچسب frameset باید از این استاندارد استفاده کنیم. این استاندارد همانند استاندارد Transitional است با این تفاوت که در آن به جای برچسب body از برچسب frameset استفاده شده است.

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd">

 


XHTML

استاندارد XHTML 1.0 سه نوع صفحه را پشتیبانی می کند: Strict، Transitional و Frameset.

XHTML Strict DTD

همانند استاندارد همنام خود در HTML، این استاندارد نیز برای صفحه هایی است که فقط از برچسبهای توصیف متن استفاده می کنند.

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

XHTML Transitional DTD

می خواهید XHTMLی که دارای برچسبهای نمایشی باشد بنویسید; مرورگر شما CSS را پشتیبانی نمی کند; این استاندارد برای شماست.

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

XHTML Frameset DTD

اگر از frameset استفاده می کنید، از این استاندارد بهره ببرید.

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-frameset.dtd">
 

 

تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها